Мобилно приложение на
ресторант Ниагара

Условия за ползване на личните данниВие давате личните си данни в случай на резервация и в случай на поръчка на храна.
Защо искаме личните Ви данни?

Кои данни ни трябват?

Правенето на резервация в заведение е свързано с оставяне на данни като имена, телефон и email. В този смисъл при липса на телефон и email, заведението може да не приеме дадена резервация. Често този който прави резервация, получава обаждане от заведението в случай на необходимост от допълнително уточнение или просто проверка с цел предпазване от фалшиво резервирани маси. Вие може да оставите само малко име и само телефон. Достъп на трето лице до Вашите данни.

Данните Ви се предават на съответното заведение, в което правите резервация, като в най-общия случай това е служител който отговаря за резврвациите. Данните за всяка една резервация се съхранвяват 1 годинa.

Какви са правата Ви?

Право на достъп

Може да поискате информация дали Ваши данни са били обработвани и дали все още фигурурат в базата от данни на нашия сайт Право на изтриване Може да поискате данните Ви да бъдат изтрити, като изпратите email на personaldata@zavedenia.bg със заглавие "Изтриване"

Право за преносимост на данни

Може да поискате извадка кога сме получили Ваши данни и кога сме ги обработили. Това може да направите, като изпратите email на personaldata@zavedenia.bg със заглавие "Справка" Право за входиране на жалби.

Може да посетите сайта на Комисията за защита на личните данни на следния линк: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6, да изпратите писмо до адрес : гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни, или да посетите адреса на агенцията гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2